Pers blogg

Pers blogg

Et varsel om trygg fremtid

Vi kan trygge manges fremtid, ved å tale de som ser og VARSLER, og som rammes idag av urettferdighet og overgrep fordi de VARSLER, sin sak

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconEn varslers liv

Author

RSS iconPers