Ved den siste tidens oppslag i landets aviser, ser en mer nødvendigheten av at noen, og Varslerunionen slår vakt om Ytringsfriheten til å si det en måtte mene, uten fare for forfølgelse og samfunnsstraff.

Når en leser om Siemens saken, og at Varsleren angrer på at han Varslet fra om kritkkverdige forhold, fordi konsekvensene ble så store personlig, er det på tide med et VARSKO!!!

Vi har et underskudd på åpenhet og demokrati, folkets vilje, i det norske samfunn av idag.