Vogt's Blogg

Vogt's Blogg

Prof.Em Edvard Vogt

Vogt vil snart dele sine tanker på denne siden, så følg med.

Det demokratiske problem

SamfunnPosted by Prof.Em. Edvard Vogt 17 Apr, 2011 17:12:27
Ved den siste tidens oppslag i landets aviser, ser en mer nødvendigheten av at noen, og Varslerunionen slår vakt om Ytringsfriheten til å si det en måtte mene, uten fare for forfølgelse og samfunnsstraff.

Når en leser om Siemens saken, og at Varsleren angrer på at han Varslet fra om kritkkverdige forhold, fordi konsekvensene ble så store personlig, er det på tide med et VARSKO!!!

Vi har et underskudd på åpenhet og demokrati, folkets vilje, i det norske samfunn av idag.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Ronny 08 Jul, 2012 02:35:23

Ja, jeg her helt enig med deg i dette, Prof.Em. Edvard Vogt. Det viser seg at tingene bare forverres og forverres ettersom årene går. Hvis det ikke etterhvert kommer tydelige krav fra folket, om forbedringer i forvaltningen av rettstaten, så tror jeg Norge kan utvikle seg til å bli en svært ustabil og utrygg nasjon på sikt.

Posted by Helene 29 Feb, 2012 10:38:01

Etter 4 års intern varsling om ulovlig forhold på arbeidsplassen gav sivilombudsmannen meg endelig status som varsler våren 2011. Sivilombudsmannens uttalelser har ikke rettslig bindende virkning. Saken må derfor bringes inn for domstolen for en endelig avgjørelse, da det er de som kan foreta bevismessige vurderinger og komme med en dom i saken. Fagforeningen vil ikke føre saken for retten, da varslersaker er vanskelige og ofte ender med at man taper saken. Selv har jeg ikke råd til å føre saken for retten, det er en for stor økonomisk risiko. Arbeidsgiver har mye makt og mange muligheter for represalier mot meg, tillegg til de jeg allerede har fått, så ville belastningen vært for stor for meg alene. Slik står saken nå. Jeg ønsker å fortelle min historie, først og fremst for at rette myndigheter kan gjøre noe med forholdene for varslere i arbeidslivet, men også for å kunne være en hjelp og støtte for andre varslere. Dersom jeg står frem med fullt navn så vil historien følge meg i lang tid, og jeg risikerer at fremtidige arbeidsgivere ikke vil ansette meg. Ettersom det ikke foreligger en dom i saken så vil en fremtidig arbeidsgiver verge seg for å ansette en "trøbbelmaker". Slik forholdene nå er for varslere i arbeidslivet så utgjør det en trussel mot både rettssikkerheten og ytringsfriheten i Norge, og ulovlige/kritikkverdige forhold vil ikke bli avdekket. Det haster med å få ordnet opp i disse forholdene.

Posted by Spectator 04 Jan, 2012 11:29:44

Dette er et meget viktig og stort samfunnsproblem selv i lille Norge å få løftet fram i lyset! Ofte blir man forsøkt knust om en forsøker alene - men står en sammen med andre kunnskapsrike og kritiske og lager like sterke motkrefter mot de som forsøker skjule sannheten og virkeligheten! Ja - da er mulighetene mer legio til å vinne fram og bli hørt! Norge ligger for tiden faktisk langt ned på listene når det gjelder åpenhet som angår uregelmessigheter og politisk som økonomisk korrupsjon

Posted by John Nikolai Omark 21 Apr, 2011 19:46:49

Beste Prof. Em. Edvard Vogt.

Jeg har vært medlem i et års tid, og det er med stor glede jeg ser at tingene nå er kommet i ordnete forhold. Jeg ønsker det nye styret velkommen, og sender en spesiell takk til deg personlig, ditt utrettelige arbeid for å få orden i problemene.

Selv er jeg pensjonert sjømann, og jeg er ikke varsler for min egen del. Men for en annen sak, nemlig den offentlige utredningen etter Sleipner-forliset i 1999. Kort sagt her innledfningsvis er aldri sannheten om forliset kommet fram. Jeg har nå i flere år forsøkt å fått interesse for dette i norske media, men forgjeves. Det virker som om media er like korrupt som forvaltningen, og det er like vanskelig å få svar fra redaksjonene som fra forvaltningen, inkludert Justis- og Politidepartementet og Justiskomiteen i stortinget.

For tiden venter jeg på min siste henvendelse til departementet for snart tre måneder siden, og på min siste henvendelse til NRK-brennpunkt for ca. tre uker side. Brevet og en purring til departementet skal jeg nå legge ut på min blogg

Det kjennes bra å kunne "lufte" saken blant folk som kanskje er interessert i hva som foregikk under Sleipner-kommisjonens arbeid.

For de spesielt interesserte vil jeg bare vise til bloggen www.sleipnerforliset.blogspot.com

Posted by Jan Olav E. 17 Apr, 2011 17:16:40

Det er nok dessverre slik at vi har et demokratisk problem for retten til å ytre oss om kritikkverdige forhold i Norge idag. Vil bare sitere tidl. tysk delstats minister som sa at Norge er et diktatur, om enn et velmenende. Og der ligger vi ved roten av problemet.

Takk for en fin ny og inspirerende forum.